آخرین آهنگ ها
آخرین آلبوم ها
آهنگ میبوسمت از غوغا تابان
00:00
00:00

متن آهنگ میبوسمت از غوغا تابان

از عشق از امید از فردا نمی‌ترسی
میبوسمت در بین طالب‌ها نمی‌ترسی
می‌بوسمت در گوشه‌ی مسجد نمی‌لرزی
در بین عطر وحشی سنجد نمی‌لرزی
میبوسمت در بغض و سوگواری ‌ها
می‌بوسی‌ام در گیر انتحاری‌ ها
می‌بوسی‌ام در گیر انتحاری‌ ها

تو مومن استی و نمازت بوسه‌هایت است
تو فرق داری اعتراضت بوسه‌هایت است
در بین زخم و خون و تاول‌ها بگیر از لب
در بین شلیک مسلسل‌ها بگیر از لب
میبوسمت در بغض و سوگواری ‌ها
می‌بوسی‌ام در گیر انتحاری‌ ها
می‌بوسی‌ام در گیر انتحاری‌ ها
• شاعر: رامین مظفر