» روزالیا
آهنگ A Palé از روزالیا

A Palé

روزالیا

20
آهنگ Aute Cuture از روزالیا

Aute Cuture

روزالیا

251
موزیک ویدیو Con Altura از جی بالوین و روزالیا

Con Altura

جی بالوین, روزالیا

21087
آهنگ Con Altura از روزالیا و جی بالوین

Con Altura

روزالیا, جی بالوین

21605