» نیکی میناژ
آهنگ Tusa از کارول جی و نیکی میناژ

Tusa

کارول جی, نیکی میناژ

20
آهنگ Hot Girl Summer از نیکی میناژ و تای دولا ساین و مگان در استالیون

Hot Girl Summer

نیکی میناژ, تای دولا ساین, مگان در استالیون

293
آهنگ MEGATRON از نیکی میناژ

MEGATRON

نیکی میناژ

2146
آهنگ Wobble Up از کریس براون و نیکی میناژ و جی ایزی

Wobble Up

کریس براون, نیکی میناژ, جی ایزی

2637
آهنگ Dumb Blonde از نیکی میناژ و آوریل لاوین

Dumb Blonde

آوریل لاوین, نیکی میناژ

2184
آهنگ Sugar از مارون 5 و نیکی میناژ

Sugar

گروه مارون 5نیکی میناژ

272